HİZMETLER

ŞİRKETLER HUKUKU
SarıLegal, müvekkillerinin yatırımlarının yapılanmasında doğabilecek gereksinimlerini karşılamak ve işlemlerinde karşılaşabilecekleri hukuki meseleleri çözmek için kapsamlı hukuk danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Ticari ortaklıkların kurulmasında doğru stratejik çatının oluşturulması, ortaklar arası menfaat çatışmaları, teknoloji girişim şirketleri ile ilgili stratejik hukuki işler, karmaşık borç ilişkilerinin analizi gibi konularda ulusal ve yabancı müvekkillerimize uzun yıllardır hizmet sunmaktayız. Ayrıca, şirket kurulması işlemleri, kurumsal yönetim ve hissedarlık hak ve işlemleri, sektörel regülasyon hakkında danışmanlık, stratejik yatırım ve ortaklıklar, melek yatırım, özel sermaye fonu yatırımları gibi konular da özel ilgi ve uygulama alanlarımızdandır.
TİCARET HUKUKU
SARILEGAL, tacirler arası ilişkilerde gerçekleşen her türlü olayla ilgili hukuk danışmanlığı ve dava avukatlığı hizmetleri sunmaktadır. Taciler arasındaki sözleşme ilişkilerinde, ortaklıkların veya iş birliklerinin oluşturulmasında veya her türlü işlem ile ilgili sözleşme süreçlerinin başından sonuna kadar müvekkillerimizin en yakınında durarak etkin bir fayda sağlamaya özen gösterir.
DİJİTAL TEKNOLOJİLER VE BİLİŞİM HUKUKU
SARILEGAL, yeni teknolojilerin ekonomik hayata getirdiği etkiye özel bir önem vermekte ve takip etmektedir. Teknolojideki değişimin hukuk dünyasına ve ilgili sektörel regülasyona önemli yapısal etkileri hukuk danışmanlığının da güncel ve dinamik şekilde alınmasını bir ihtiyaç haline getirmektedir. SARILEGAL olarak teknoloji girişimlerinin büyümesi ve yeni ürünler çıkarmasını desteklemek için hukuksal stratejileri bakımından da özel çalışmalar yürütmekteyiz. Avukatlık Büromuz, bilgi teknolojilerinin dokunduğu hukuk alanlarında ve elektronik haberleşme ve elektronik ticaret alanında önemli tecrübeye sahiptir. Teknoloji şirketlerinin dijital iş süreçleri ve ticari ilişkilerini yürütmeleri büyüme açısından muazzam bir potansiyel barındırdığından bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından da yepyeni imkânlar yaratmaktadır. Bu iki farklı ekonomik aktör kümesinin birlikte ticari başarıya ulaşmaları en başta ilişkilerinin hukuksal düzenlemesinin doğru şekilde yapılmasını zaruri kılmaktadır. BU alanda stratejik hukuk danışmanlığı faaliyetleri yürütmekteyiz.
GAYRİMENKUL HUKUKU
SARILEGAL, gayrimenkul ediniminden bir inşaat projesinin geliştirilmesi ve tamamlanmasına kadar çok çeşitli iş ve uygulama hakkında uzun yıllardır hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir. Arsa arazi kadastro işlemleri, imar hukuku, inşaat hukuku, ticari gayrimenkul işletmesi, yapı kooperatifleri, ilgili sözleşmelerin tüm süreçleri gibi konularda ulusal ve uluslararası şirketlere hizmetler sunmaktayız. Ayrıca gayrimenkul hukuku ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde çok sayıda davanın da vekilliği yürütmüş bulunmaktayız.
YENİLENEBİLİR ENERJİ HUKUKU
SARILEGAL, yenilenebilir enerji sektörünü çok uzun yıllardır tüm teknik gelişmeler ve ticari dinamikleri ile birlikte takip etmekte ve çok çeşitli alanlarda hukuk ve stratejik danışmanlık yapmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarında güneş, rüzgar ve jeotermal ile ilgili yatırım imkanları, sektörel regülasyon, proje fizibilitesinin hukuksal analizi, risk analizi, projenin gerçekleştirilmesi sürecindeki hukuki işler, proje finansmanı, ile ilgili konularda danışmanlık ve dava avukatlığı hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca sektörel kamu kurumları ile ilişkiler bakımında da stratejik danışmanlık yapmaktayız.
AİHM – AVRUPA İNSAN HAKLARI
Büromuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde birçok ülkeye karşı başvurucu vekilliği yapmıştır. Mülkiyet Hakkının korunması konusunda yıllarca çok fazla sayıda davada temsilcilik görevini ifa etmiş bulunmaktayız. Büromuz Kurucusu Av. H. Gürbüz SARI 2001-2005 yılları arasında AİHM nezdinde uzman hukukçu pozisyonunda görev yapmıştır. AİHS Sözleşmesine Ek Protokol 1. Maddesi kapsamında Malvarlığı Haklarının korunması başlıklı kitabı ilk kez 2006 yılında yayımlanmıştır.
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE DAVA AVUKATLIĞI
SARILEGAL, ulusal ve uluslararası birçok şirket ve bireyin dava avukatlığını kurulduğundan beri yapmaktadır. Müvekkillerimizi ulusal ve uluslararası mahkemelerdeki davalarında temsil etmekteyiz. Ayrıca Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde partner avukatlık büroları aracılığıyla müvekkillerimize ülkemiz hudutlarının dışında da hizmetlerimizi büromuz tarafından kesintisiz sunmaktayız. SARILEGAL, müvekkillerinin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıklarda ayrıca dostane çözüm yollarını da kullanmakta veya tahkim gibi diğer hüküm makamlarında da temsil görevlerini ifa etmektedir.