YAYINLAR

11 Kasım 2020

BİLGİSAYAR YAZILIMLARI ÜZERİNDEKİ FİKRİ HAKLARIN KORUNMASI VE TİCARİLEŞTİRİLMESİ

29 Kasım 2018

BULUŞUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ (Ekim 2017)

Bu sayfa PDF sunumu direkt görüntüleyebilmeniz için hazırlanmıştır, yükleme hızı internetinize bağlı olarak değişmektedir.
29 Kasım 2018

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, YENİ YASAL ÇERÇEVEYE UYUM (Şubat 2018)

Bu sayfa PDF sunumu direkt görüntüleyebilmeniz için hazırlanmıştır, yükleme hızı internetinize bağlı olarak değişmektedir.
29 Kasım 2018

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPMAK (Mart 2013)

Bu çeviri bulunamadı, lütfen İngilizce versiyona bakın.
29 Kasım 2018

YENİLENEBİLİR ENERJİ YASAL DÜZENLEMELER (Mart 2013)

Bu çeviri bulunamadı, lütfen İngilizce versiyona bakın.
26 Kasım 2015

YATIRIMCININ KARŞISINA SAĞLAM ÇIKMAK (Eylül 2014)

YATIRIMCININ KARŞISINA HUKUKEN SAĞLAM ÇIKMAK Başarılı bir girişim fikrinden ticarileşmeye, sonrasında da büyüme ve kurumsallaşmaya doğru uzun bir yolu vardır. Bu yolun uzunluğu sadece zaman değil geçireceği evreler ve süreçlerdeki emek ve çalışmanın fazlalığındandır. Daha önceki yazılarımızda bu süreçlere hukuki bakış açımızı birer cümle ile ortaya koymuştuk. Girişimcinin şahsi becerisi […]
26 Kasım 2014

GİRİŞİMCİ YATIRIMCI MÜZAKERELERİ (Mart 2015)

YATIRIM SÜRECİNDE MÜZAKERELER Bir girişimin yatırımcılar ile müzakere aşamasına gelmesi, çekirdek aşama yatırımları hariç, ticari işletmenin kendi ayakları üzerinde durduğu ve büyüme aşamasında olduğu aşamadır. İşletmeyi tümüyle devrederek çıkış yapmak bambaşka dengeler ile süreç olduğundan burada bahsetmeyeceğiz. Yatırımcı profilinin melek yatırımcı olması halinde bazı kurumsal süreçler farklı olmakla birlikte başarılı […]
26 Kasım 2014

BİR ŞİRKETİN YATIRIM KARARINA HUKUKİ BAKIŞ (Ekim 2014)

BİR ŞİRKETE YATIRIM KARARINA HUKUKİ BAKIŞ Bir şirkete yatırım yapmak her şeyden önce kazanç ile somutlaşacak başarıya olan inançtır. Ancak bu başarının gerçeğe dönüşmesi sayısız engelin aşılması ve riskin göze alınmasını gerektirmektedir. Her konuda olduğu gibi risklerin en aza indirilmesi titiz bir çalışma ve inceleme yapmak ile mümkündür. Hukuki riskler […]
23 Kasım 2014

DİJİTAL GİRİŞİMCİLERE HUKUKİ İPUÇLARI (Mayıs 2015)

Her ticari fikrin ticarileşmesinde başarıyı etkileyen onlarca faktör var ise hukuki püf noktalara baştan dikkat edilmesi de bu faktörlerden biridir. Fikirden Ticarileşmeye Adım Atarken Hukuki Yapıyı Kurmak Projenizin gerçekleştirilmesinde yani fikrin ticarileştirilmesinde, hukuki bir kimliği olması ve vergi kaydı olması zorunludur. Ancak dijital teknolojilere dayalı işler özellikle web üzerinden yapılacak […]
26 Kasım 2013

ANAYASA MAHKEMESİNDE BİREYSEL BAŞVURU YOLU (Eylül 2013)

ANAYASA MAHKEMESİNDE BİREYSEL BAŞVURU YOLU KANUN TASARISI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER 12 Eylülde kabul edilen referandum sonucunda değişen Anayasa’mızın 148. Maddesi uyarınca yapılacak bireysel başvuruları karara bağlamak görevi Anayasa Mahkemesi’ne (“AYM”) verildi. Bu ay da AYM’nin yapısını yeniden düzenleyen Kanun Tasarısı hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunuldu. Bu Kanun tasarısı ile kurulmak istenen bireysel […]
27 Kasım 2011

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU TASARISI (2011)

İnsani ilişkilerin yaygınlaştığı her alanda hukuki düzenleme ihtiyacı da kaçınılmazdır. Devlet de ayrıca ekonomik ilişkilerden lisans bedeli veya vergi geliri sağlayabileceği için düzenleme yapmaya özellikle heveslidir. Elektronik ticaret, günümüzde artık alternatif bir mecra olmaktan çıkmış, birebir ticaretin tahtını sarsan ve ileride asli ticaret mecrası olacak duruma gelmiştir. İnternetten yapılan yayınlar […]
27 Kasım 2011

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER (Nisan 2011)

İster özel kullanım için olsun ister ticari, günümüzde bilgilerin elektronik ortama geçirilmesi ve internete erişebilirlik vazgeçilmez bir nitelik kazanmıştır. Bu durum bilgilerin gizliliğinin sağlanması, bozulmaması, yetkisiz erişimin engellenmesi gibi çok ayaklı güvenlik sorunları ve ihtiyaçları doğurmaktadır. Bilgi güvenliği konusunu eğer tehditler/riskler ve sorumluklular/yaptırımlar şeklinde iki başlıkta değerlendirecek olursak; ikinci başlık […]
27 Kasım 2010

TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ PAZARINDA YENİ DÜZEN (Ocak 2010)

Bundan çok değil, bir yıl öncesine kadar sıkça duyduğumuz yakınsama teriminin artık o kadar da revaçta olmadığına siz de dikkat ediyor musunuz? Planlarda, hedeflerde çok yer aldığı zamanki kadar kullanılmasına ihtiyaç kalmadı, çünkü yakınmasa gerçekleşti. Farklı telekomünikasyon hizmetleri birbiriyle iç içe, birbirlerini ikame edilebiliyor ve hem cihazlar hem de ürünler […]
27 Kasım 2010

SANAL MOBİL ŞEBEKE İŞLETMECİLİĞİNE BAŞLARKEN (Mart 2010)

Ülkemizde telekomünikasyon hizmetlerinin gelişme süreci regülasyon engellerini tek tek aşarak çetin ilerlemektedir. Sanal Mobil Şebeke İşletmeciliği hizmeti, aslında yetkilendirme bakımından bir seneden fazla zamandır mümkün olmasına karşın ekonomik açıdan yapılabilir değildi. Kritik eşik olarak nitelenen çifte hazine payı sorununun aşılmasına yönelik temmuz ayındaki düzenleme ile birlikte artık uygulamaya geçme aşamasına […]
Türkçe