ARTICLE-NEWSLETTER

14 March 2023

Intellectual Property on Software – New book is published

Bilgisayar yazılımlarının ekonomik ve sosyal hayatta çok büyük bir yer kapladığı herkesçe bilinmesine rağmen, ilişkili olduğu haklar pek az kişi tarafından bilinmektedir. Bu bilgi eksikliği de birçok hukuka aykırılığa ve hak kaybına sebep olmaktadır. Bu kitap, hukukçu olsun veya olmasın uygulamacılara, yazılımlar üzerindeki fikri hakları anlatmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Satın […]